logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

11.12.2013r.

Obwieszczenie - odpady komunalne

W związku z obniżeniem stawek za wywóz odpadów komunalnych, należy złożyć deklaracje w terminie od 02.01.2014 r.  do 20.01.2014 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TWORÓG
Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 r.

 

W związku z obniżeniem stawek za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tworóg oraz koniecznością złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia:

Deklaracje należy składać w Referacie Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg pokój 111 w godzinach pracy Urzędu Gminy w terminie 02.01.2014 r. – 20.01.2014 r.

Wzory deklaracji do wypełnienia dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, w Referacie Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych oraz u sołtysów i na stronie internetowej www.tworog.pl w zakładce „Druki i deklaracje".

 

Wójt Gminy
/-/ Eugeniusz Gwóźdź