logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

31.12.2013r.

Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg

W związku z realizacją projektu współfinansowanego   przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacji gospodarki.
Gmina Tworóg zachęca gorąco mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie