logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

12.02.2014r.

Akcja Szybki PIT (zeznania podatkowe za 2013)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zaprasza do siedziby Urzędu Gminy Tworóg (ul. Zamkowa 16) w dniach 10-14.03.2014 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 (w piątek do 13.00), w celu składania zeznań podatkowych za rok 2013.

Ponadto zaprasza na szkolenie multimedialne (dotyczące elektronicznego wysyłania zeznań), które odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach w sali nr 39 (II piętro) o godz. 16.00 w poniedziałki : 24.02.2014, 10.03.2014, 24.03.2014.


Dodatkowo od 10.02.2014 roku do 25.04.2014 roku w godzinach od 08.00 do 14.00 w Urzędzie Skarbowym na sali A na stanowisku nr 7 uruchomiony został punkt elektronicznego składania zeznań przez podatnika.


Osoby zainteresowane składaniem zeznań za pośrednictwem systemu e-Deklaracje powinny przygotować: 
 1. NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika) 
 2. dowód osobisty
 3. informacje o uzyskanych w 2013 roku dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A itp.)
 4. dokumenty potwierdzające odliczenia
 5.  zeznanie za rok 2012 lub kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012 rok 
Jako kwotę przychodu za rok 2012 należy rozumieć, w przypadku: 
 • PIT-36(18) poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub 
 • PIT-36L(8) poz. 23 albo poz. 28 lub 
 • PIT-37(18) poz. 60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub 
 • PIT-38(8) poz. 24 lub 
 • PIT-39 poz. 20 lub 
 • PIT-40(17) poz. 62 lub 
 • PIT-40A(17) poz. 33.
Dodatkowe informacje dotyczące składania e-deklaracji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Skarbowego www.isnet.katowice.pl/us/2430