logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.02.2014r.

Chroń Swój Dowód Osobisty !

Śląski Urząd Wojewódzki ostrzega : Zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa - nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta (lub innym dokumencie tożsamości) przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

W przypadku utraty dowodu osobistego należy  


zgłosić się do dowodnego organu gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego za granicami kraju, do urzędu konsularnego. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić również do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym , do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem  zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.