logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

09.07.2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu dla OSP Tworóg

Dot. Przetarg nieograniczony na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 uterenowiony dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu”


W ślad za przeprowadzonym postępowaniem o treści jak wyżej zgodnie z ogłoszeniem nr 216968-2014 z dn.30.06.2014, informuję że najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodną z kryteriami określonymi w SIWZ przedstawił Wykonawca:

  • Stolarczyk Mirosław PUH, ul. Skrajna 74, 25-650 Kielce

Uzasadnienie: firma Stolarczyk Mirosław PUH, ul. Skrajna 74, 25-650 Kielcejako jedyna złożyła ofertę i uzyskała maksymalną ilość punktów.
Ocena: (liczba punktów) – 100 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust2 pkt1.lit.a) ustawy PZP umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Miejsce oraz termin podpisania umowy zostaną ustalone z Wykonawcą.

Podpisał Prezes OSP
Henryk Dramski