logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

15.09.2014r.

XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Muzeum w Gliwicach zaprasza na XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbędą się w dniach 19-21.09.2014 r.


Podczas tegorocznej edycji, która przebiega pod hasłem Rezydencje wśród łąk i lasów. Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim, będzie można zwiedzić wraz z przewodnikiem wybrane z nich, a także zdobyć wiedzę na temat obiektów, które nie przetrwały do dzisiaj.


Rezydencje wśród łąk i lasów. Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim

XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Już po raz dwunasty Muzeum w Gliwicach zaprasza do udziału w Gliwickich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem odkryjemy dziedzictwo regionu, które niewiele ma wspólnego z typowym wyobrażeniem Śląska. Średniowieczne zamki. Osiemnastowieczne pałace. Dwory śląskiej szlachty. Reprezentacyjne, eklektyczne siedziby przemysłowych magnatów w otoczeniu ogrodów, parków i bujnej przyrody powiatów gliwickiego i tarnogórskiego… To świat z zupełnie innej niż industrialna opowieści. Pomiędzy 19 a 21 września będzie można do niego trafić.

Podczas tegorocznych Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które przebiegają pod hasłem Rezydencje wśród łąk i lasów. Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim, będzie można zwiedzić wraz z przewodnikiem wybrane z nich, a także zdobyć wiedzę na temat obiektów, które nie przetrwały do dzisiaj. Pokażemy rezydencje istniejące, zadbane, pieczołowicie chronione i objęte opieką konserwatorską, a także puste miejsca po tych, które uległy zniszczeniu wskutek działań wojennych bądź zaniedbań. Na dwu zaplanowanych trasach autokarowych wycieczek znajdą się takie miejscowości jak Sośnicowice, Rudziniec, Pławniowice, Bycina, Łabędy, Pniów, Toszek, Wielowieś, Tworóg, Brynek, Stare Tarnowice, Łubie, Kamieniec. Podczas zwiedzania – z pomocą archeologów Muzeum w Gliwicach - wskażemy również miejsca, w których usytuowane były wczesnośredniowieczne grodziska, będące ośrodkami ówczesnej władzy lokalnej. To dodatkowa atrakcja - w Polsce zachowało się około 1500 grodzisk, a mało znanym jest fakt, że kilka z nich znajduje się w naszym regionie – mówi Anna Kwiecień, historyk sztuki, kustosz Muzeum w Gliwicach, autorka koncepcji i koordynatorka tegorocznej edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa.

 

Wśród wybranych do zwiedzania rezydencji można wyróżnić kilka typów. W Toszku zobaczymy średniowieczny zamek, rozbudowany i zmodernizowany w czasach renesansu i baroku – z portalem włoskiego architekta Giovanniego Seregni. W 1790 roku zamek odwiedził sam Goethe. Zwiedzimy także pałace z XVIII i pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku. Posiadają one już wyłącznie cechy reprezentacyjno-mieszkalne. Budowane były na fundamentach i korpusach starszych obiektów lub rzadziej na nowo, z dziedzińcem i oficynami, zwykle w otoczeniu ogrodów, parków na sposób „włoski” lub „francuski". Nie minie nas też wizyta w rozbudowanych architektonicznie dworach (np. Wielowieś) - centrach nieco mniejszych majątków szlachty śląskiej. Osobną grupę stanowią rezydencje z XIX i początku XX wieku nazywane ze względu na swoje historyzujące kostiumy „zamkami”, należące do śląskich przemysłowców (Pławniowice, Brynek, Łubie). Są to eklektyczne, neorenesansowe i neogotyckie budowle, wznoszone na nowo lub z wykorzystaniem wcześniejszych, za małych i „niemodnych” dworów i pałacyków. Nowe „zamki”, ustylizowane na stare, „rodowe” siedziby, miały za zadanie nobilitować ambitnych przedstawicieli nowej klasy.

 

Wszystkie rezydencje położone są wśród lasów, niektóre z nich usytuowano nad rzeczkami, stawami, a w otaczających je parkach i ogrodach często znaleźć można fontanny. Niegdyś chętnie odwiedzane przez gości, dzięki możliwości urządzania polowań, do dziś zachwycają harmonią, z jaką wpisały się w naturalny krajobraz.

 

Gliwickie Dni Dziedzictwa zainaugurujemy już w piątek, 19 września wykładem Rezydencje wśród łąk i lasów, który w Willi Caro wygłosi Anna Kwiecień.

 

Dopełnieniem tegorocznej edycji GDDK jest wystawa Zapomniane dwory Górnego Śląska. Przygotowana przez Monikę Michnik i Radosława Zdaniewicza z Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach ekspozycja poświęcona jest rezydencjom rycerskim, które na obszarze Górnego Śląska wznoszone były w okresie późnego średniowiecza i wczesno nowożytnym (pomiędzy XIV a XVI wiekiem). Niestety żadna z tych drewnianych siedzib nie zachowała się do naszych czasów. Mijające stulecia, pożary i inne zdarzenia losowe okazały się bezwzględne dla elementów konstrukcyjnych obiektów. W krajobrazie naturalnym zachowało się jednak wiele ziemnych kopców, na których usytuowane były nieistniejące już dziś rezydencje rycerstwa i szlachty śląskiej. Prezentowana w Zamku Piastowskim wystawa oprócz rekonstrukcji wyglądu drewnianych wież i dworów, przybliży życie codzienne drobnego rycerstwa górnośląskiego. Zobaczymy narzędzia gospodarskie, elementy uzbrojenia, naczynia ceramiczne i ciekawe pod względem ikonograficznym kafle piecowe.

Ekspozycję przygotowano ze zbiorów własnych działu archeologii oraz z zabytków wypożyczonych z innych placówek: Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Sosnowcu. Oglądać ją można od 20 września do końca 2014 roku.

 

 

Szczegółowe informacje: www.muzeum.gliwice.pl

 

19 września 2014, Willa Caro, godz. 17.00

Inauguracja XII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Rezydencje wśród łąk i lasów - wykład Anny Kwiecień - historyk sztuki, kustosz Muzeum w Gliwicach

Organizator: Muzeum w Gliwicach

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

 

20 – 21 września 2014 r.

XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Rezydencje wśród łąk i lasów. Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim

 

Udział we wszelkich wydarzeniach w ramach XII edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest bezpłatny.


HARMONOGRAM

W ramach XII edycji GDDK przygotowane zostały wycieczki autokarowe na dwu różnych trasach.

Wybierając Trasę I zwiedzimy zabytki i historyczne miejsca zlokalizowane w miejscowościach: Pławniowice, Rudziniec, Rudno, Sośnicowice, Kozłów, Toszek, Pniów, Bycina,Łabędy.
Trasa II obejmuje: Wielowieś, Tworóg, Brynek, Stare Tarnowice, Łubie i Kamieniec.

Wycieczki na obu trasach odbywać się będą zarówno w sobotę, jak i niedzielę – 20 i 21 września. Każda trasa jest w danym dniu realizowana dwukrotnie – do wyboru mamy godzinę 08.30 lub 09.30. Zbiórka i początek wycieczek autokarowych – na Placu Piłsudskiego w Gliwicach. Osoby, które do poszczególnych obiektów na trasie zwiedzania dotrą we własnym zakresie (o zgodnej z harmonogramem wycieczek godzinie) będą mogły dołączyć do grup dowiezionych autokarami.

 


HARMONOGRAM tras wycieczek autobusowych

TRASA I (Pławniowice, Rudziniec, Rudno, Sośnicowice, Kozłów, Toszek, Pniów, Bycina,Łabędy)
Trasa realizowana w sobotę i niedzielę 20 i 21 września 2014.

Zbiórka osób uczestniczących w wycieczce autokarowej: Plac Piłsudskiego, Gliwice.

Wyjazd autokaru: Tura I - godz. 08.30

Tura II – godz. 09.30

 

Miejscowość

Przybliżone godziny zwiedzania

Tura I

Tura II

Pławniowice

ZespółPałacowo-Parkowy - dawna siedziba Ballestremów

ul. Gliwicka 46.

Uwaga! Zwiedzanie wnętrz pałacu TYLKO w sobotę (20.09)

9:00 - 11.00

10.00 – 12.00

Rudziniec

Pałac z XIX wieku - ul. Zamkowa 3. Uwaga! Zwiedzamy tylko westybul (przedsionek) pałacu oraz otaczający go park.

11:15 -12:15

12:15 -13:15

Rudno
Zwiedzamy miejsce, w którym znajdował się dwór na kopcu z XV-XVI wieku.

12:30 -12:50

13:30 – 13:50

Sośnicowice
Pałac na rzucie podkowy z XVIII wieku, ul. Kozielska 1. Uwaga! Pałac zwiedzamy tylko z zewnątrz.

13:05 -13:45

14:05 – 14:45

Kozłów

Zwiedzamy miejsce, w którym znajdował się dwór na kopcu z XV-XVI wieku.

13:55 -14:15

14:50 – 15:15

Toszek

Średniowieczny zamek oraz stanowisko archeologiczne -osada obronna z IX-X wieku na wzgórzu zamkowym –

ul. Zamkowa 10.

 

Uwaga! Przerwa na ciepły posiłek 40 minut.

14:45 -16:15

15:55 - 17:15

Pniów
Ruiny pałacuz XVIII wieku - wejście przez dawną bramę do parku pałacowego, ul. Wiejska 1

Grodzisko - wzniesienie w lesie nieopodal pałacu

 

16:30-17:00

17:30-18:00

Bycina
Pałac z XVIII wieku - obszar pomiędzy ulicami:

Zamkową-Rolniczą- Szkolną.

Uwaga! Pałac zwiedzamy tylko z zewnątrz.

17:15-17:45

18:15-18:45

Łabędy

Pozostałościpopałacu pochodzącym z XIX wieku,

ul. Zamkowa (koniec ulicy, blisko kanału)

Grodzisko w lesie, nad kanałem – nieopodal pałacu

18:05-18:45

19:05-19:45

Powrót do Gliwic

19.00

20.00

TRASA II (Wielowieś, Tworóg, Brynek, Stare Tarnowice, Łubie i Kamieniec)

Trasa realizowana w sobotę i niedzielę 20 i 21 września 2014.

Zbiórka osób uczestniczących w wycieczce autokarowej: Plac Piłsudskiego, Gliwice.

Wyjazd autokaru: Tura I - godz. 08.30

Tura II – godz. 09.30

Miejscowość i zwiedzany obiekt

Przybliżone godziny zwiedzania

Tura I

Tura II

Wielowieś

Dwór z XVIII w., ul. Główna 1

9:15 - 10.15

10:15-11:15

Tworóg

Pałac książąt von Hohenlohe-Ingelfingen z 2 poł. XVIII wieku, ul. Zamkowa 16

10:30-11:30

11:30-12:30

Brynek

Zespół pałacowo-parkowy - siedziba Donnersmarcków z pocz. XX wieku, ul. Park 4

 

11:40-12:40

12:40-13:40

Stare Tarnowice

„KompleksZamkowy TarnowiceStare” - odrestaurowany renesansowy zamek, ul. Pyskowicka 39

 

Uwaga! Przerwa na ciepły posiłek - 40 minut.

 

 

13:00-14:30

14:00-15:30

Stare Tarnowice

Grodzisko otoczone wałem

 

15:00

16:00

Łubie

Pałac z XIX wieku należący do związanej z przemysłem, pochodzącej ze Szkocji rodziny Baildon, ul. Pyskowicka 34

Uwaga! Pałac zwiedzany wyłącznie z zewnątrz.

 

15:20-15:40

16:20-16:40

Kamieniec

Zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku, ul. Polna 2

16:00-17:30

17:00-18:30

Powrót do Gliwic

18:00

19:00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w autokarach osoba dokonująca rezerwacji może otrzymać maksymalnie 4 nieodpłatne bilety w ramach jednej trasy. Prosimy o zachowanie biletu. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zwiedzaniu na poszczególnych trasach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Ilość osób biorących udział w wycieczkach autokarowych jest ograniczona. Rezerwacja i odbiór biletów w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (kino Bajka) od 9 września.

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (kino Bajka)
ul. Dolnych Wałów 3
czynne od wtorku do soboty w godzinach 10.00-18.00,
tel.
(32) 231 38 55, mail: gddk2014@gmail.com (Uwaga! W mailu rezerwacyjnym prosimy o podanie numeru telefonu!)

Organizator: Muzeum w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 8a

44-100 Gliwice

www.muzeum.gliwice.pl

kontakt dla mediów:

Ewa Chudyba, kom. 783 560 005

upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl

 

Organizatorem Muzeum w Gliwicach jest Miasto Gliwice