logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

04.12.2014r.

II sesja Rady Gminy

W dniu 10 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się II sesja Rady Gminy Tworóg.


1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 1 sesji z dnia 1 grudnia 2014r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

9. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

11. Wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie 2 sesji Rady Gminy Tworóg.