logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

11.12.2014r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Drogi Mieszkańcu!
Informujemy, że Gminy Tworóg przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej,

- poprawy jakości powietrza

- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na opracowanie PGN Gmina Tworóg otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy, które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

- termomodernizacje budynków

- wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii

- działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Tworóg w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź


ANKIETA