logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

11.12.2014r.

Program wsparcia instalacji fotowoltaicznych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała program wsparcia instalacji fotowoltaicznych w wysokości 90% wartości inwestycji. Środki na ten cel będą pochodzić z alokacji środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Wsparciem zostaną mikroinstalacje o mocy do 40kW na obiektach użyteczności publicznej, jak i dla osób fizycznych, które zgłoszą chęć udziału w Programie.

Beneficjentem wsparcia będą gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Dla jednej gminy wsparcie wyniesie maksymalnie 500 tys. euro.

Głównym założeniem projektu jest budowa instalacji OZE na budynkach państwowych, tj. szkołach, oczyszczalniach ścieków, budynkach policji, straży pożarnej, jak także dla gospodarstw domowych, gdzie inwestycja polegałaby przed wszystkim na dzierżawie dachów własnych posiadłości gminie.

Po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej, inwestor prywatny ma możliwość znacznego obniżenia swojego rachunku za energię elektryczną oraz otrzymania zapłaty za nadwyżki wyprodukowanej energii oddane do sieci.

Dzięki nowelizacji prawa energetycznego zniesiony został obowiązek posiadania działalności gospodarczej, przez wytwórców energii z mikroźródeł (o mocy elektrycznej do 40 kW). Podłączenie instalacji następuje na zgłoszenie do zakładu energetycznego – bez kosztów po stronie zgłaszającego.

  • Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, braku elementów ruchomych i prostocie systemu staje się on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na podzespoły – dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat.
  • Korzyści finansowe - jest to jeden z najważniejszych aspektów całej inwestycji, zarówno pod kątem oszczędności na rachunkach domowych, jak także sznasy odsprzedaży nadwyżek do sieci.
  • Równowaga elektroenergetyczna – produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.
  • Pełne wykorzystanie dostępnej energii – w przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień.
Zachęcamy do spotkania informacyjnego w sprawie dofinansowania celem nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jakimi są instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych. Spotkanie odbędzie się 16.12.2014r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Gminy Tworóg.