logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

04.02.2015r.

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg, proszone są o złożenie stosownej deklaracji (druk w załączeniu) Deklaracje należy przesłać do tut. Urzędu lub dostarczyć osobiście do Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg pok. 111, w terminie do 27 luty  2015 r.