logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

20.03.2015r.

VI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 marca 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się VI sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 4 sesji z dnia 23 stycznia 2015r. i 5-nadzwyczajnej sesji z 23 lutego 2015r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

 5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na lata 2015-2016 na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tworóg do Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Tworogu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Tworogu.

 13. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

 14. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 15. Wnioski i zapytania.

 16. Zamknięcie 6 sesji Rady Gminy Tworóg.