logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

12.04.2011r.

Rozliczanie podatku za rok 2010

Trwa okres rozliczania się z podatku z Urzędem Skarbowym. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o ujęcie w składanych deklaracjach podatkowych miejsca zamieszkania zgodnego ze stanem faktycznym. Wpisanie w deklaracji rocznej PIT miejsca zamieszkania ze wskazaniem Gminy Tworóg spowoduje, że około 40% podatku pobranego przez Urząd Skarbowy trafi na rachunek naszej gminy.


Na terenie naszej Gminy przebywa bardzo wielu mieszkańców, którzy zameldowani są na stałe na terenie innej gminy lub miasta. W składanych zeznaniach podatkowych wykazują jako miejsce zamieszkania - miejsce stałego zameldowania. Już sama nazwa rubryki na drukach PIT wskazuje na możliwość podania miejsca zamieszkania, a nie miejsca zameldowania na pobyt stały. Zgodnie z art. 17, p.1 ustawy Ordynacja Podatkowa, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub innych podmiotów wymienionych w art. 133 § 2 Ordynacji Podatkowej. W ten sposób prawie 40% pobranego przez Urzędy Skarbowe podatku dochodowego trafia do gmin i miast według adresów zamieszkania podatników. Wpisanie w deklaracji rocznej PIT miejsca zamieszkania ze wskazaniem Gminy Tworóg spowoduje, że środki te trafią na rachunek naszej gminy i pomogą zapewnić finansowanie wydatków i inwestycji. Wpisanie adresu zamieszkania to prosta i zgodna z prawem czynność, a może zapewnić naszej Gminie dodatkowe fundusze, które pozwolą nam zaspokoić Państwa potrzeby. Apelujemy do Państwa o przemyślenie sprawy i zastosowanie się do naszej prośby.