logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

15.04.2011r.

Nagroda dla Gminy Tworóg w konkursie "Akademii Inspire" odebrana !

Dnia 7 kwietnia w Warszawie przedstawiciele Urzędu Gminy Tworóg : Izabela Kowoll oraz Joanna Leksy na czele z Wójtem Eugeniuszem Gwoździem, odebrali nagrodę za zwycięstwo w konkursie Akademii Inspire w kategorii gmin wiejskich.


Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Pałacu Prymasowskim w trakcie konferencji „Zainspiruj się! Infrastruktura informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych” przy udziale przedstawicieli Centrum UNEP/GRID Warszawa (organizatora szkoleń i konkursu „Akademia Inspire”), Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jednostek samorządu terytorialnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, mediów, biznesu oraz przedstawicieli Norweskiego Urzędu Geodezyjnego i Kartograficznego (Statens Kartverk) i gminy Tønsberg (Norwegia). Nagrodą główną dla Gminy Tworóg jest wdrożenie gminnego geoportalu, roczne licencje oprogramowania GeoMedia oraz GeoMedia Professional, wyjazd na warsztaty do gminy Tønsberg (odbył się w miesiącu styczniu) oraz roczna prenumerata miesięcznika „Geodeta”. (Geoportal jest jeszcze uzupełniany o dane przestrzenne, dlatego obecnie nie jest jeszcze dostępny dla użytkowników internetu - w najbliższym czasie będzie ogólnodostępny poprzez wejście przez stronę internetową tut. Urzędu.)
Z ramienia Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w konferencji brał udział Przewodniczący Rady Powiatu Pan Adam Chmiel. Celem konferencji było zaprezentowanie przedstawicielom oraz decydentom możliwości zastosowań informacji przestrzennej oraz rozwiązań geoinformacyjnych w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz jego roli w wdrażaniu Dyrektywy INSPIRE.  Zaprezentowano najlepsze praktyki w zakresie wdrażania systemów informacji przestrzennej w polskich samorządach. Po konferencji istniała możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami konferencji. 
Dwa zwycięskie zespoły w konkursie Akademii Inspire : Tworoga (w kategorii gmin wiejskich) i Bolesławca (w kategorii gmin miejskich) oraz dwa wyróżnione zespoły, tj. Zagórza i Gorzowa Wielkopolskiego mogły zaprezentować swoje osiągnięcia w konkursie na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach. Spotkanie zorganizowało Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa - organizator „Akademii Inspire”. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Pani Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju. Patronat medialny nad całym projektem objął miesięcznik „Geodeta”. Partnerami projektu byli Gmina Tønsberg (Norwegia), Statens Kartverk oraz firma Intergraph. (Projekt otrzymał wsparcie przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.)