logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

16.03.2016r.

Biały Śląsk na lata 2016-2022

Władze Gminy Tworóg prowadzą prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022”
Rezultatem prowadzonych prac ma być wyznaczenie celów oraz określenie niezbędnych działań i zadań na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego, przy jednoczesnym wypracowaniu trwałego modelu kreowania i późniejszej realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych służących podnoszeniu jego konkurencyjności, atrakcyjności i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Na obecnym etapie prac zapraszamy mieszkańców, w tym młodzież oraz przedsiębiorców do udziału w badaniach ankietowych.


Strategia ta z jednej strony powinna integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych.

Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, MiastoMiasteczko Śląskie Gmina Boronów, Gminę Ciasna, Gminę Herby, Gminę Kochanowice, Gminę Koszęcin, Gminę Krupski Młyn, Gminę Pawonków, Gminę Tworóg, Miasto i Gminę Woźniki, Gminę Świerklaniec i Gminę Zbrosławice. Oprócz władzsamorządowychmiast igmin tworzących obszar Białego Śląska wpracachuczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Położenie oraz potencjał społeczny i gospodarczy obszaru funkcjonalnego Białego Śląska powoduje, iż stanowi on istotne ogniwo wprocesach rozwoju całego województwa śląskiego.

Rezultatem prowadzonych prac ma być wyznaczenie celów oraz określenie niezbędnych działań izadańnarzeczrozwojuobszaru funkcjonalnego, przy jednoczesnym wypracowaniu trwałego modelu kreowania i późniejszej realizacji projektów inwestycyjnych iorganizacyjnych służących podnoszeniu jego konkurencyjności, atrakcyjności i podnoszeniujakościżycia mieszkańców.

Na obecnym etapie prac zapraszamy mieszkańców, w tym młodzież oraz przedsiębiorców do udziału w badaniach ankietowych. Przygotowane ankiety służą rozpoznaniu opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat jakości życia oraz warunków inwestycyjnych i określeniu proponowanych kierunków rozwoju obszaru Białego Śląska, którego elementem jest nasza gmina.

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z posiadaną wiedzą oraz podzielenie się własnymi pomysłami i potrzebami.

Wykonawcą zadania jest Fundacja Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rybniku działająca na zlecenie władz gmin tworzących obszar Białego Śląska tj. Bytom, Kalety, Miasteczko Śląskie, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Lubliniec, Pawonków, Radzionków, Tarnowskie Góry, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice oraz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Ankiety można wypełniać do 12 kwietnia 2016r.

Dziękujemy serdecznie za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Ankieta dla mieszkańców [wypełnij]

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/interankieta/21f6bb43a834177ef81ba41048de737c

Ankieta dla uczniów/studentów [wypełnij]

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/interankieta/ddd6985b6cb3daad58e5c275c7a6ca98

Ankieta dla przedsiębiorców [wypełnij]

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/interankieta/d25b8d0e0a304377a6e52c4be7da28e4

Bieżące informacje o procesie przygotowania Strategii dostępne są na stronie wykonawcy Fundacji Kreatywny Śląsk http://www.kreatywnyslask.pl