logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.07.2016r.

Zaproszenie na zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze

Wójt Gminy Tworóg zaprasza wszystkich mieszkańców Sołectwa Tworóg na  zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 roku o godzinie 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Tematami zebrania będą:


  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór przewodniczącego zebrania
  4. Wybór protokolanta zebrania
  5. Sprawozdanie Sołtysa z działalności z minionej kadencji
  6. Przyjęcie sprawozdania Sołtysa
  7. Powołanie komisji skrutacyjnej
  8. Wybór Sołtysa
  9. Wybór Rady Sołeckiej
  10. Wolne wnioski