logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Aktualności

09.11.2016r.

XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 14 listopada 2016 roku o godz. 14.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 21 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia ZOPO w Tworogu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 27/1 obręb Brynek na okres 10 lat.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/190/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.

8. Zamknięcie XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.