logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

27.12.2016r.

XXIV sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w Gimnazjum w Brynku odbędzie się 24 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wpis do Gminnej Księgi Zasług.

4. Przyjęcie protokołów z 22 i 23-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

6. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy mieszkańców zmierzającej do przejęcia przez Gminę własności drogi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.

11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości położonych w Tworogu, w Nowej Wsi Tworoskiej oraz w Połomii.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Mikołesce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Brynku nazwy Osiedle pod Dębami.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017.

20. Przedstawienie planów pracy komisji na rok 2017.

21. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

22. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

23. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 24 sesji Rady Gminy Tworóg.