logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.02.2017r.

XXVII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 27 lutego 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 27 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tworóg.

5. Zamknięcie XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.