logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.04.2017r.

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 29 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwal.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tworóg.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

7. Zamknięcie XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 29 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.