logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

28.08.2017r.

XXXII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 32 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 30 i 31-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/162/2016 Rady gminy Tworóg z dnia 30.05.2016 r. w spr. regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli .

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum w Brynku.

10. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

11. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 32 sesji Rady Gminy Tworóg.