logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

05.10.2017r.

Projekty planów miejscowych

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg.