logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.11.2017r.

XXXVI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 36 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 35 sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wojsce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wojsce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Tworogu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Boruszowicach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Placu Wolności w Tworogu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.

14. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

15. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

16. Wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie 36 sesji Rady Gminy Tworóg.