logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

24.04.2018r.

Gazoziąg - przedłużenie terminu składania ankiet

Wójt Gminy Tworóg uprzejmie informuje, że przedłuża się  do dnia 30 czerwca 2018 roku termin składania ankiet w sprawie perspektyw budowy sieci gazowniczej na terenie sołectw Gminy Tworóg tj.: Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Hanusek, Połomia, Wojska.


W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane gospodarstwa domowe i wszystkie przedsiębiorstwa o zgłaszanie chęci skorzystania z przyłączenia się do sieci gazowej poprzez wypełnienie ankiet dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Wypełnienie ankiet jest pierwszym krokiem, który pozwoli Spółce Gazowniczej określić możliwości budowy sieci gazowej na naszym terenie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym zobowiązaniem i nie pociąga skutków prawnych.

Wyniki ankietyzacji zostaną wykorzystane przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu do celów związanych z podjęciem decyzji o przystąpieniu do opracowania projektu, a następnie budowy sieci gazowej na terenie naszej gminy.

Bardzo istotnym jest fakt, że w przypadku gdy mieszkańcy wyrażą zbyt małe zainteresowanie a przez to poziom zapotrzebowania na gaz będzie niewielki, inwestycja może okazać się ekonomicznie nieopłacalna i tym samym nie będzie realizowana.

Dlatego na podstawie złożonych ankiet, które wskażą lokalizację potencjalnych miejsc odbioru gazu, powstanie wstępny projekt przebiegu sieci oraz analiza ekonomiczna wykonania sieci dystrybucyjnej, w celu oceny jej opłacalności. Jako potencjalne miejsce odbioru gazu można wskazać również budynki w trakcie budowy oraz działki, które w perspektywie czasu planuje się zabudować.

Wypełnienie ankiet jest zatem niezwykle ważne, zwłaszcza dla mieszkańców przysiółków oddalonych od centrów. Przy odpowiedniej mobilizacji i dużym zainteresowaniu istnieje realna szansa, że gaz będzie doprowadzony do wszystkich zainteresowanych przysiółków.

Tylko odpowiednia ilość zdeklarowanych odbiorców pozwoli na realizację inwestycji.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dostępnej do pobrania poniżej w wersji elektronicznej  oraz w wersji papierowej w następujących punktach: