logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

24.04.2018r.

Wyłożenie projektów miejscowych planów

Wójt Gminy Tworóg zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej
  • dla terenu położonego przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg:

  • dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej - od godz. 15.00 do  godz. 16.00
  • dla terenu położonego przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku od godz. 14.00 do  godz. 15.00

Pobierz pełną treść obwieszczenia.