logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

08.05.2018r.

Wnioski PONE

Prosimy o wypełnienie  wniosku przez osoby, które w terminie do 15.01.2018r. złożyły ankiety do Realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Tworóg na rok 2018-2020. Prosimy o dostarczenie wniosków wraz z załącznikami do pokoju 111 lub bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Tworóg.


Wymagane załączniki:


  1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej (nie starszy niż 6 miesięcy) lub wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
  2. Wypis z ewidencji budynku - w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku;
  3.  Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

Pobierz Wniosek PONE *.docx

Pobierz Wniosek PONE *.pdf