logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

30.06.2011r.

Zakończenie Spisu Powszechnego i spis kontrolny

30 czerwca kończą się prace spisowe rachmistrzów i ankieterów związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Jednocześnie informujemy, że od 1 do 11 lipca przeprowadzony zostanie spis kontrolny.


Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

W związku z zakończeniem prac spisowych prowadzonych w drodze bezpośredniego kontaktu z respondentami zaleca się zachować szczególną ostrożność w przypadku pojawienia się osób podających się za rachmistrzów przeprowadzających spis kontrolny.