logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

26.07.2018r.

Przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

W dniu 23 lipca 2018 r. w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach Wójt Gminy Tworóg Pan Eugeniusz Gwóźdź i Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Pani Barbara Dziuk przekazali sprzęt ratownictwa medycznego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tworóg. Strażacy otrzymali m.in. defibrylatory AED Philips HeartStart FRX, zestawy PSP-R1 2013 Water Jel z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera oraz deski ortopedyczne ze stabilizacją i pasami.


Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 50.171 zł z czego Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości pokrył kwotę zakupu w wysokości 49.676 zł.

Zakupiony sprzęt został sfinansowany ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego.