logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

14.08.2018r.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Tworoskiej

W dniu 07.08.2018r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tworóg a Wykonawcą tj. "Firmą INSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej" dotycząca wykonania inwestycji pn.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ TWOROSKA WRAZ Z POMPOWNIĄ PRÓŻNIOWO – TŁOCZNĄ I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM ”


Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa ZIT”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 10 066 939,72 PLN Dofinansowanie ze środków „ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „ wynosi 6 956 828,26.PLN