logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

17.08.2018r.

Podpisanie umowy - termomodernizacja

W dniu 07.08.2018r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tworóg a Wykonawcą tj. „Firmą ZAW-BUD z siedzibą w Busko-Zdrój przy ul. Moniuszki 10” dotycząca wykonania inwestycji pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG” w tym:
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach;
- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu;
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu;
- Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty;
- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniowicach;
- Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wojsce.


Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 228 321,19 PLN

Dofinansowanie ze środków „ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „ wynosi 1 717 676,89 PLN