logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

17.08.2018r.

Podpisanie umowy - termomodernizacja OSP Koty

W dniu 17.08.2018r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tworóg a Konsorcjum Firm „POLTERM Sp. z o.o.-lider z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kopalnianej 60, 42-605 Tarnowskie Góry oraz PPHU Instal-Budotech Jan Gorol-członek konsorcjum z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 38c, 42-287 Lubsza” dotycząca wykonania inwestycji pn: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG – Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach”


Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 268 353,09 PLN

Dofinansowanie ze środków „ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „ wynosi 224 764,01 PLN