logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

04.09.2018r.

Podpisanie umowy - PONE

W dniu 17.08.2018r została zawarta w Katowicach umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Tworóg dotycząca dofinansowania zadania pod nazwą: „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Tworóg na rok 2018”


Montaż finansowy zadania składa się z:

a) środków pochodzących od mieszkańców, na rzecz których realizowane jest przedmiotowe zadanie w wysokości 525 000,00 PLN.

b) dotacji udzielonej na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 158 000,00 PLN

c) środków własnych Gminy w wysokości 367 000,00 PLN.

W/w środki zapewniają pełne pokrycie kosztów zadania.