logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

05.03.2019r.

Komunikat prasowy ws. XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

1 marca 2019 r. na zaproszenie pana Piotra Kuczery, Prezydenta Rybnika, Zastępcy Przewodniczącego Związku – w Rybniku odbyła się XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego).


Jest to jedno  z ważniejszych wydarzeń w początkowej fazie nowej kadencji samorządowej 2019-2024, gdyż w jego trakcie nastąpił wybór władz Stowarzyszenia, tj. Przewodniczącego Związku, członków 18-osobowego Zarządu VIII kadencji (szczegółowa lista w załączniku nr 1) oraz Komisji Rewizyjnej.
Nowym Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów został wybrany  na  pięcioletnią kadencję p. Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika, który do tej pory pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku. Dotychczasowym Przewodniczącym naszego Stowarzyszenia, pełniącym tę funkcję przez ostatnie cztery lata, był p. Jacek Krywult, wieloletni samorządowiec, osoba posiadająca wszechstronne doświadczenie w zakresie zarządzania (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym), który przez ponad 16 lat piastował też funkcję prezydenta miasta Bielsko-Biała.
W sesji wzięło udział 86 delegatów – prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów (lub ich zastępców), reprezentujących 133 jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Pozostałe szczegóły dotyczące sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz omawiane kwestie znajdują się w poniższych załącznikach.