logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

06.03.2019r.

Numery porządkowe budynków

Informuje się mieszkańców że, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym.


W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2018 poz.618 ze zm.), za niewykonanie powyższych obowiązków może być nałożona kara grzywny do 250,00 zł lub kara nagany.

Podstawa prawna: art. 47b ust. 1i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz.2101 ze zm.)