logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

26.05.2019r.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tworóg posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tworogu w terminie do 31.07.2019 r.


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tworóg o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do 31.07.2019 r.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Tworóg ul. Zamkowa 16 pok. 111, u Sołtysów oraz na stronie internetowej: DRUK ZGŁOSZENIA

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy w Tworogu lub pocztą elektroniczną na adres gospodarka@ug.tworog.pl.

Wprzypadku niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Tworóg będzie zobowiązany doprzeprowadzenia kontroli posesji wcelu ustalenia posiadanego zbiornika nanieczystości płynne.

 

Jednocześnie informujemy, żepracownicy Urzędu Gminy Tworóg będą kontrolować umowy orazrachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie zart. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018r. poz. 1454) właściciele nieruchomości, którzypozbywają się zterenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani doudokumentowania wformie umowy korzystania zusług wykonywanych przezprzedsiębiorcę posiadającego zezwolenie naprowadzenie działalności wzakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat zate usługi.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy są następujące podmioty:

· Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. Tworóg ul. Zamkowa 16;

· Grupa Elhand Sp. z o.o. Tarnowskie Góry ul. Zagórska 159;

· Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry ul. Opolska 51;

· Kamra – Trans Wiktor i Rafał Kamińscy Sp. j Zbrosławice, ul. Fabryczna 9A;

· Remondis Gliwice Sp. z o.o. Gliwice, ul. Kaszubska 2;

· WC Serwis Śląsk Sp. z o.o. Zabrze, ul. Pod Borem 10;

· Trans Busch Rafała Pustelnik Nowa Wieś Tworoska, ul. Wiejska 32;

· PPUH Agnieszka Blochel Świerklaniec, ul. Polna 72A;

· Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 1-3.

 

Wójt Gminy Tworóg

- Eugeniusz Gwóźdź-