logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

28.05.2019r.

Fotowoltaika - rozstrzygnięcie

W dniu 22 maja 2019 r. ogłoszono rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.
Niestety, złożony w konkursie projekt partnerski pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy, nie uzyskał dofinansowania.


Na 102 zgłoszone wnioski znaleźliśmy się na ósmym miejscu ex aequo z sześcioma innymi gminami. Dofinansowanie otrzymał jednak tylko jeden projekt przygotowany przez partnerstwo gmin reprezentowanych przez miasto Zawiercie.

Gmina Tworóg wraz z pozostałymi Gminami będzie szukała możliwości odwołania się od oceny komisji konkursowej powołanej przez Urząd Marszałkowski.

Źródło informacji: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

Materiał, który został przygotowany do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym opłacone przez mieszkańców przeglądy nieruchomości, nie przepadają. Informujemy, iż zapraszamy właścicieli nieruchomości po odbiór dokumentacji projektowej (audyty energetyczny) wykonane przez Firmę Semper Power - pokój 111, I piętro Urzędu Gminy Tworóg.