logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

18.08.2011r.

Pieniądze dla stowarzyszeń i nieformalnych grup dorosłych !

Urząd Gminy Tworóg informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7.000 zł na projekty minimum 6-miesięczne (od 1 stycznia 2012 roku do 31 lipca 2012 roku) mogą ubiegać się m.inn. organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, króra będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i pozagimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku.


Regulamin konkursuWszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie interentowej www.rownacszanse.pl