logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

25.02.2020r.

Gmina Tworóg uzyskała dofinansowanie do OZE w projekcie partnerskim

W dniu 17 lutego br. w Ratuszu w Tarnowskich Górach beneficjenci tego przedsięwzięcia podpisali aneks do zawartej przed dwoma laty umowy partnerskiej.
W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE).
Tym samym projekt pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”, którego liderem jest Gmina Tarnowskie Góry, został wybrany do dofinansowania


70 milionów złotych, w tym ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin należących do 5 śląskich powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę - to liczbowe podsumowanie ekologicznego projektu.

Wartość zadania dla Gminy Tworóg to 5 893 377,00 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa stanowi 4 459 627,00 zł.

Celem głównym projektu jest przede wszystkim zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie Tworóg, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i pyłu PM10. U mieszkańców wybudowanych zostanie 288 instalacji OZE. To duży krok w ochronę środowiska na naszym terenie.

Od strony technicznej nad przygotowaniem projektu i wykonaniem dokumentacji w gospodarstwach domowych czuwała firma Semper Power z Krupskiego Młyna.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule „parasolowej” co oznacza, że gmina będąca beneficjentem środków europejskich jest inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład własny. Mieszkańcy, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu okresu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

 

Projekt dotyczy osób, które złożyły deklaracje na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w latach 2017 i 2018. Proces podpisywania umów organizacyjno – finansowych wkrótce się rozpocznie i potrwa około 2 miesiący. W trakcie tego procesu – w razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” dlatego zakładamy, że pierwsze prace projektowe ruszą w IV kwartale br. a prace montażowe będą trwały w roku 2021.

Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków dofinansowania, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców w procedurze przetargowej.

Na końcu chcemy serdecznie podziękować mocno zaangażowanym w starania o otrzymane środki zewnętrzne na wyżej opisane zadanie Zarządowi Województwa Śląskiego na czele z Panią Marszałek Izabelą Domagałą, Radnemu Województwa Śląskiego Józefowi Kubicy. Dziękujemy ponadto liderowi projektu - władzom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach za dotychczasowy trud i pracę w jego realizację.