logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

05.03.2020r.

Apel do hodowców drobiu

Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.


Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: 

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; 
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; 
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; 
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; 
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; 
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. 
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.