logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

31.03.2020r.

Wybory - przyjmowanie zgłoszeń do komisji wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), w związku z wprowadzonymi w Urzędzie Gminy Tworóg ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184) oraz wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 26 marca 2020 r.


Informuję, że doręczenie zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tworóg można dokonywać poprzez:

1. przesłanie oryginałów pocztą tradycyjną – wpływ do Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2020 r.

2. przesłanie w formie skanu na adres poczty elektronicznej: jaksik@tworog.pl bądź gmina@tworog.pl - najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu tj. do godz. 13.00. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W przypadku przesłania skanu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej, oryginały zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną, przy czym nie muszą one zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

W w/w przypadkach dopuszczalne jest:

1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Informacja telefoniczna dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tworóg:

p. Anna Jaksik, tel. 32428 46 41, e-mail: jaksik@tworog.pl

 

 

 

Wójt Gminy Tworóg

/-/ Eugeniusz Gwóźdź