logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

14.05.2020r.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli od 18 maja

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. planowane jest otwarcie przedszkoli prowadzonych przez gminę Tworóg, tj.: Gminnego Przedszkola w Tworogu, Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce oraz Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach.


Placówki będą funkcjonowały przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktualnych wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (udostępnianych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
Mając na uwadze powyższe, wszelkie informacje, w tym przyjęte w poszczególnych placówkach procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na bieżąco zamieszczane będą na stronach internetowych placówek. Szczegółowych informacji udzielają także Dyrektorzy placówek. Rodziców oraz opiekunów dzieci proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.