logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

28.05.2020r.

Zdalna szkoła+

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła+” zdobyła dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli gminnych szkół. 


To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym nasza gmina uzyskała 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego wsparcie dla uczniów oraz nauczycieli w prowadzeniu zdalnych lekcji.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.