logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

28.09.2020r.

Program Czyste Powietrze

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Tworóg a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tworóg w dniu 25 września 2020 roku o godz. 9.00 do 12.30 przy siedzibie Urzędu Gminy Tworóg osoby zainteresowane mogły składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację budynku oraz eksperci z WFOŚiGW w Katowicach udzielali beneficjentom wszelkich informacji dotyczących uzyskania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze. Wszelkie informacje o programie są dostępne na stronie - www.czystepowietrze.gov.pl


Osoby, które w dalszym ciągu są zainteresowane Programem Czyste Powietrze proszone są o kontakt z Panem Sebastianem Zając pod numerem (32) 285 – 74 – 93 wew. 54, Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42 – 690 Tworóg.


W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze konieczne jest przygotowanie następujących danych:


- dane dotyczące współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem,

- dane dotyczące współmałżonka Wnioskodawcy (jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej),

- dostarczenie numeru księgi wieczystej nieruchomości w formacie AA0A/00000000/0 (gdzie A to litera, a 0 to cyfra),

- dostarczenie numeru działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),

- dostarczenie dokumentów potwierdzających dochód uzyskany w 2019 roku,

- dostarczenie numeru rachunku bankowego,

- podanie informacji na temat powierzchni użytkowej budynku oraz roku oddania budynku do użytkowania.