logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

01.10.2020r.

Informacja w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

Informacja o wydaniu decyzji nr SKO.OS/41.9/385/2020/10456/KK, którą Kolegium uchyliło w całości - decyzję Wójta Gminy Tworóg Nr 155/2020 z dnia 14 lipca 2020r., znak Grp.OŚ.6220.2.2020 którą orzeczono o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) zlokalizowanego w miejscowości Brynek, przy ul. Pyskowickiej”.