logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.10.2011r.

XIV Sesja Rady Gminy

W dniu 27.10.2011 r. o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy, odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z 26 września 2011r.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Tworóg w I półroczu 2011r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany chwały Rady Gminy Nr XII/72/2011 o przekazaniu budynku II oddziału przedszkolnego w Połomii przy ul. Bytomskiej 42 do Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Józefa Ploteckiego z dnia 6.08.2011r. na działalność Wójta Gminy Tworóg.

13. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

14. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy:

- w tym z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych w terminie do 30 kwietnia 2011r.

15. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na ręce Wójta Gminy.

17. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

18. Wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy Tworóg.