logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

24.10.2011r.

Rządowy progarm w sprawie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.


Rada Ministrów w dniu 27 września 2011r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100zł miesięcznie. Natomiast w dniu 4 października 2011r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

 

Osoba posiadająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu – Sekcji Świadczeń Rodzinnych wniosek o przyznanie w/w pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do dnia 31 października 2011r.

 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011r. będzie przyznane po dniu 31 października 2011r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stanie się ostateczna.

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną postawione bez rozpoznania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym przez GOPS w Tworogu terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011r.