logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

06.11.2020r.

Program Czyste Powietrze - wydawanie zaświadczeń o dochodach

Informujemy, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu został upoważniony przez Wójta Gminy Tworóg do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, na podstawie złożonego żądania. Zaświadczenie jest niezbędne w celu złożenia wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze.


Poniżej, zamieszczamy obowiązujący wzór wniosku o wydanie zaświadczenia. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 

Wzór wniosku do pobrania tutaj 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GOPS Tworóg - link do pobrania tutaj