logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.03.2021r.

Konkurs "Marka Lokalna" - wystartował

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz partnerskich LGD : „Brynica to nie granica” i "Nadarzyn-Raszyn-Michałowice", serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Marka Lokalna".
Nagrody dla laureatów konkursu:
- Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
- Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
- Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
- Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
- Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego). 


Konkurs obejmuje 4 kategorie: 

1) produkt spożywczy, 
2) sztuka/rękodzieło, 
3) produkt użytkowy/rzemiosło, 
4) produkt turystyczny/rekreacyjny. 
Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:
- www.lgd-brynica.pl 
www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl