logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności [arch. 2020]

Przedszkola w Gminie Tworóg pozostaną zamknięte do dnia 15 maja 2020 r.

08.05 2020r.

Szanowni Państwo !

W dniu dzisiejszym, po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami: gminnego przedszkola oraz zespołów szkolno - przedszkolnych, podjęto decyzję, że gminne przedszkola pozostaną zamknięte do dnia 15 maja br.

czytaj więcej
08.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli z dnia 04 maja 2020 roku

04.05 2020r.

Wójt Gminy Tworóg po spotkaniu z Dyrektorami Gminnych Przedszkoli informuje, że Gminne Przedszkola pozostaną zamknięte do dnia 08.05.2020 r. W tym dniu zostanie również ogłoszone stanowisko organu prowadzącego na kolejne dni.

04.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Zmiana terminu w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

30.04 2020r.

Z uwagi, na ciągły rozwój ogłoszonej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz braku możliwości przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych w Brynku" informujemy, że przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje wydłużony do 29.05.2020 r.

30.04.2020r.
dodane przez: S.D.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli

30.04 2020r.

Szanowni Państwo,
o terminie otwarcia przedszkoli w Gminie Tworóg poinformujemy niezwłocznie, gdy tylko decyzja w tej sprawie zostanie podjęta.
Podstawową wytyczną do podjęcia decyzji będzie aktualna sytuacja epidemiczna w kraju i w gminie. Chcemy, wspólnie z Dyrektorami placówek, zapewnić bezpieczny powrót i jak najlepszą opiekę nad Państwa dziećmi w przedszkolach.
Wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

30.04.2020r.
dodane przez: S.D.

Otrzymane dofinansowanie dla Gminy Tworóg - "Zdalna Szkoła"

29.04 2020r.

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła” zdobyła dofinansowanie w wysokości 59 920,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz modemów, dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. 

czytaj więcej
29.04.2020r.
dodane przez: J.L.

Informacja - Referat Spraw Obywatelskich (nowy numer telefonu)

23.04 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) m.in. w § 13 rozporządzenia określono, że do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonaniu: 
1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom; 
2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 
Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu : 
- rejestracji stanu cywilnego; 
- ewidencji ludności; 
- dowodów osobistych; 
W/w sprawy są załatwiane w tut. Urzędzie tak jak dotychczas (po uprzednim kontakcie z pracownikiem). Dodatkowo w celu usprawnienia komunikacji uruchomiono bezpośredni telefon
  721-700-578

23.04.2020r.
dodane przez: J.L.

Susza - ogranicz zużycie wody

23.04 2020r.

W związku z brakiem opadów i coraz większą suszą zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą oraz wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych.
Prosimy szczególnie o ograniczenie podlewania trawników, ogródków oraz mycia samochodów.
Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.
Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

23.04.2020r.
dodane przez: S.D.

Śląski pakiet dla gospodarki

22.04 2020r.

W związku z trudną sytuacją w gospodarce regionu wynikającą z panującej obecnie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego opracował "Śląski pakiet dla gospodarki", jako uzupełnienie działań administracji rządowej, który obejmuje swoim zasięgiem pięć filarów:

czytaj więcej
22.04.2020r.
dodane przez: S.D.

Dzieci uczą rodziców w domu

22.04 2020r.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

czytaj więcej
22.04.2020r.
dodane przez: S.D.

Sytuacja w Gminie Tworóg w związku z epidemią SARS-CoV-2

20.04 2020r.

20.04.2020r.
dodane przez: S.D.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
przeglądaj archiwalne Aktualności