logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności [arch. 2020]

Fundusz sołecki na 2021 rok

01.12 2020r.

Koniec każdego roku to czas planowania budżetu na rok następny. Jednym z jego składowych, na kształt którego mieszkańcy mają bezpośredni wpływ, jest fundusz sołecki. Już pod koniec września br. zakończono przyjmowanie i weryfikację wniosków sołectw o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021. Wnioski wszystkich sołectw do tut. urzędu wpłynęły w ustawowym terminie - do 30 września. Zaproponowane pozycje zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.

czytaj więcej
01.12.2020r.
dodane przez: J.L.

Plan Transportowy - konsultacje społeczne

30.11 2020r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/46/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) informuje o opracowaniu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego” i jego wyłożeniu w okresie od 21 listopada do 11 grudnia 2020 r. do konsultacji społecznych.

czytaj więcej
30.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

27.11 2020r.

Informujemy, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10” nie może zostać załatwiona w przewidzianym terminie z powodu realizacji zaplanowanego przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej mającej na celu określenie niezbędnych parametrów oraz obszaru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

czytaj więcej
27.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Wspieraj Seniora

17.11 2020r.

Gmina Tworóg wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

czytaj więcej
17.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Brynek - zmiana organizacji ruchu

16.11 2020r.

Informujemy, że z dniem 20 listopada zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w ciągu ulicy Zakładowej w Brynku. Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia tonażowego do 3,5 tony.

16.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Loteria Spisowa - PSR 2020

16.11 2020r.

Przypominamy, że dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samopisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie w dniu 23.11.2020r. trzecia ogólnopolska loteria. Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

16.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Zapraszamy do VII edycji konkursu "Postaw na słońce"

15.11 2020r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 7 edycji konkursu badawczego „Postaw na Słońce”. Już 6 lat wspólnie promujemy odnawialne źródła energii. Każda kolejna edycja spotyka się z większym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, a w szczególności z systemami fotowoltaicznymi.

czytaj więcej
15.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Hanusek - zmiana organizacji ruchu

10.11 2020r.

Informujemy, że z dniem 12 listopada zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku. Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia tonażowego na mostach na ul. B.Chrobrego do 11 ton.

czytaj więcej
10.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Program Czyste Powietrze - wydawanie zaświadczeń o dochodach

06.11 2020r.

Informujemy, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu został upoważniony przez Wójta Gminy Tworóg do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, na podstawie złożonego żądania. Zaświadczenie jest niezbędne w celu złożenia wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze.

czytaj więcej
06.11.2020r.
dodane przez: J.L.

Ważne dla akcjonariuszy NITROERG S.A.

27.10 2020r.

W związku ze zmianą Kodeksu Spółek Handlowych akcje papierowe tracą moc. Zastąpi je rejestr elektroniczny. W związku z tym Zarząd NITROERG S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nitroerg.pl. Pytania związane z dematerializacją akcji można zadawać telefonicznie pod numerem telefonu 32 466 13 91 (infolinia dla akcjonariuszy działa w dni powszednie w godz. 9.00 - 13.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: dematerializacja@nitroerg.pl 

czytaj więcej
27.10.2020r.
dodane przez: J.L.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
przeglądaj archiwalne Aktualności