logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności [arch. 2020]

Boisko do minigolfa i plac zabaw w Brynku

06.10 2020r.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „GoRacket” z siedzibą w Tworogu uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji pn. ”Budowa boiska do mini golfa oraz placu zabaw w sołectwie Brynek”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 115.334,96 zł, a dofinansowanie uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 opiewa kwotę 102.186,00 zł. 
Nowo wybudowany obiekt powstał w sołectwie Brynek niedaleko ulicy Kolejowej i posiada charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Tworóg i nie tylko.

czytaj więcej
06.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

05.10 2020r.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2020 poz. 256)  oraz zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia  22 września 2020 roku (data wpływu 28.09.2020 roku) o sygnaturze SKO.OS.41.9/385/2020/10456/KK w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Tworóg nr 155/2020 z dnia 14.07.2020 r oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji,

czytaj więcej
05.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

02.10 2020r.

Informujemy, że Starosta Tarnogórski wydał obwieszczenia

- w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji telefonii cyfrowej „53448_Tworóg” w Tworogu przy ul. Tarnogórskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 242/70;
-w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na dokończenie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek” w Hanusku przy ul. Słowiańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 600/45.

czytaj więcej
02.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Budżet partycypacyjny - głosowanie !

02.10 2020r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania społecznego w ramach budżetu partycypacyjnego, na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu (realizacja w 2021 roku). 
Głosowanie odbędzie się od godz. 12.00 w dniu 5 października do godz. 12.00 w dniu 19 października br. 
Od tego roku w głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu, bez względu na wiek. Jednak w przypadku osoby małoletniej wymagane będzie wyrażenie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w głosowaniu.
Oto lista projektów zakwalifikowanych do głosowania (wśród nich również projekt z Brynka -projekt nr 3, oraz dotyczący rozbudowy drogi powiatowej od Tworoga (ul.Lubliniecka) do Krupskiego Młyna (ul.Główna) - projekt nr 4). 

czytaj więcej
02.10.2020r.
dodane przez: J.L.

Informacja w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

01.10 2020r.

Informacja o wydaniu decyzji nr SKO.OS/41.9/385/2020/10456/KK, którą Kolegium uchyliło w całości - decyzję Wójta Gminy Tworóg Nr 155/2020 z dnia 14 lipca 2020r., znak Grp.OŚ.6220.2.2020 którą orzeczono o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) zlokalizowanego w miejscowości Brynek, przy ul. Pyskowickiej”.

czytaj więcej
01.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu i warsztatach

30.09 2020r.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w szkoleniu i warsztatach pt. „Tworzenie pakietów turystycznych – szansą na lokalny rozwój aktywności społecznej i gospodarczej” organizowanych w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka turystyczna – sieć Ekomuzea”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Prowadzenie : Marek Migdal – Prezes Forum Turystyki Regionów.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 pażdziernika 2020 r.

30.09.2020r.
dodane przez: J.L.

Program Czyste Powietrze

28.09 2020r.

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Tworóg a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tworóg w dniu 25 września 2020 roku o godz. 9.00 do 12.30 przy siedzibie Urzędu Gminy Tworóg osoby zainteresowane mogły składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację budynku oraz eksperci z WFOŚiGW w Katowicach udzielali beneficjentom wszelkich informacji dotyczących uzyskania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze. Wszelkie informacje o programie są dostępne na stronie - www.czystepowietrze.gov.pl

czytaj więcej
28.09.2020r.
dodane przez: S.D.

Uwaga - ogólnopolski konkurs!

23.09 2020r.

Zachęcamy do udziału w konkursie - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej" . Jest on dedykowany osobom fizycznym, organizacjom społecznym, fundacjom i stowarzyszeniom z terenu całej Polski. 
Pochwalmy się tym co mamy!  

czytaj więcej
23.09.2020r.
dodane przez: J.L.

Polowanie zbiorowe

22.09 2020r.

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Piłka" w dniu 2 i 3 października 2020 roku na terenie Leśnictw: Cieszowa, Koszęcin, Piłka, Strzebiń, Brusiek (w granicach obwodu łowieckiego nr 71 ), odbędzie się polowanie zbiorowe, które rozpocznie się około godziny 7:00 a zakończy około godziny 18:00.

22.09.2020r.
dodane przez: S.D.

W drogę z "Leśną Krainą Górnego Śląska"

22.09 2020r.

Serdecznie zapraszamy do odkrywania ciekawych miejsc z terenu zrzeszonego w Stowarzyszeniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Stowarzyszenie to skupia przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektorów : prywatnego, publicznego oraz pozarządowego), a także mieszkańców 16 gmin : Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice. 
Folder z najciekawszymi miejscami do pobrania tutaj 

22.09.2020r.
dodane przez: J.L.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
przeglądaj archiwalne Aktualności